BLIĆNIAK
NA
WARSZAWSKIM URSYNOWIEprojekt w trakcie realizacji

 

ROK: 2013
LOKALIZACJA: gmina Ursynˇw
FUNKCJA:

mieszkalna

   
 

 
 

wariantowa koncepcja elewacji
 
 


 

budowa