BUDYNEK LABORATORYJNO - WARSZTATOWY INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJobiekt uzyskał pozwolenie na budowę,
w trakcie realizacji
 

ROK: 2012
LOKALIZACJA: Warszawa
POWIERZCHNIA: 1000m2
FUNKCJA:

laboratoria, warsztat

INWESTOR: Polska Akademia Nauk

 


 

Wielobranżowny projekt przebudowy budynku warsztatu Instytutu Chemii Fizycznej na funkcje laboratoryjne. Zakłada stworzenie siedmiu laboratoriów poprzez podział przestrzeni hali stropem a co za tym idzie utworzenie dwóch kondygnacji laboratoryjnych.

zdjęcia z budowy