NOWA HALA TECHNO-LOGICZNA INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
w trakcie realizacji
 

ROK: 2013
LOKALIZACJA: Warszawa
POWIERZCHNIA: 2500m2
FUNKCJA:

laboratoria

INWESTOR: Polska Akademia Nauk

 

 

 


 

Wielobranżowy projekt przebudowy budynku laboratoryjnego Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Zakłada nadbudowę istniejącego budynku o 3 kondygnację nie zmieniając jego obrysu w rzucie poziomym.


stan przed przebudową