GAZ SYSTEM

BUDYNEK SIEDZIBY

W ŚWIERKLANACH 

ROK: 2014
LOKALIZACJA: Świerklany
POWIERZCHNIA: 4665m2
FUNKCJA:

biurowa

   


ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Uwarunkowania przestrzenne otaczającej zabudowy w najbliższym oraz dalszym sąsiedztwie. Tereny Świerklan oraz okolicznych miejscowości zdominowane są przez zabudowę jednorodzinną oraz niewielkie obiekty o funkcjach usługowych.

Ścisłe wytyczne inwestora odnośnie planowanej inwestycji oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

ZAŁOŻENIA IDEI KONCEPCYJNEJ

Podstawowym założeniem idei koncepcyjnej było stworzenie budynku wpisanego w otoczenie tak aby mimo wielokrotnie większej powierzchni od innych budynków w okolicy kształt jego bryły nie wydawał się obcy wśród otaczającej zabudowy.

Stworzenie budynku siedziby będącego jednym z priorytetowych obiektów identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa.

Ukształtowanie formy budynku spójnej z identyfikacją wizualną przedsiębiorstwa (wysokość, wielkość budynku, typ fasady, kolor elewacji a także charakterystyczne dla identyfikacji elementy).


 

 

BRYŁA BUDYNKU

Kierując się założeniami idei koncepcyjnej stworzony został budynek w formie, kształcie i gabarytach dobrze wpisujący się w charakter okolicznej zabudowę. W najbliższej okolicy a także dalszej występuje prawie wyłącznie nieduże budynki o wysokości nie przekraczającej 3 kondygnacji mieszkalnych. Projektowany budynek ma powierzchnie i kubaturę wielokrotnie przekraczającą średnią powierzchnie budynków w okolicy. Właśnie dlatego powstała bryła budynku jest rozrzeźbiona. Stworzono strukturę pięciu elementów. Cztery mniejsze dwukondygnacyjne i jeden większy trzykondygnacyjny.

Kompozycja zakłada wizualne podzielenie kubatury na kilka mniejszych brył przez co w krajobrazie nie powstaje obca duża bryła lecz kilka niedużych o gabarytach wielokrotnie spotykanych w najbliższej okolicy.

Mniejsze bryły budynku mają gabaryty niedużych budynków licznie występujących w sąsiedztwie. Większa bryła zaś ma wielkość większych budynków, których jest niedużo w krajobrazie. Takie skomponowanie brył wielkości występujących w najbliższym otoczeniu pozwala stworzyć budynek dużo większych rozmiarach niż inne a zarazem dobrze sąsiadujący z architekturą niedużych gabarytów.

Elementem dodatkowo podkreślającym rozrzeźbienie bryły jest wprowadzenie zieleni pomiędzy poszczególne części obiektu. Pozwala to wizualnie oddzielić od siebie elementy bryły które po przymróżeniu oczu sprawiają wrażenie kilku stosunkowo niedużych budynków. W otaczającym krajobrazie przez zabudowę obiektów o niedużych gabarytach przeplata się zieleń. Dokładnie ta sama zasada dotyczy projektowanego założenia. Zieleń lokalizowana między poszczególnymi bryłami.

 


 

WNĘTRZE OBIEKTU

Elementem łączącym strefę wnętrza z zewnętrzem jest wysoki oszklony hol. Poza oczywistą potrzebą stworzenia reprezentacyjnej jasnej i przestronnej przestrzeni wejściowej ważnym elementem jest usytuowanie w jej obrębie telebiumu. W zaprojektowanym rozwiązaniu jest on duży (360cm x 270cm) i dzięki przeszkleniom widoczny z zewnątrz budynku, także z daleka. Tworzy to swego rodzaju multimedialną elewację dzięki czemu w dyskretny sposób treści prezentowane na telebimie są widoczne dla szerszej grupy odbiorców niż tylko wchodzących do budynku przez hol główny. Rozwiązanie to pozwala na większą interakcję budynku z otoczeniem a także umożliwia wyjątkowy budowanie wizerunku w niestandardowy sposób. Front budynku będzie w pewien sposób zmienny co zapewni stałe zainteresowanie obiektem.

 


 

Przestrzenie wspólne 

Zaczynając od holu i telebimu witającego już długo przed wejściem do budynku przez całą długość obiektu wzdłuż głównego traktu komunikacyjnego usytuowane są przestrzenie wspólne budynku. Zlokalizowane są one w dwóch pionach w miejscach, które sprzyjają interakcji międzyludzkiej. W pobliżu komunikacji międzypiętrowej - windy i schodów a także przy drugim wejściu do budynku. W ich pobliżu znajdują się także pomieszczenia drukarek i pokoje socjalne. Funkcje także generują potrzebę tworzenia holu. Przestrzenie wspólne w większej bryle budynku na parterze i pierwszym piętrze przedłużone są o foyer sal konferencyjnych. Dzięki takiemu połączeniu zyskujemy duże otwarte przestrzenie. Budynek jest dobrze naświetlony, przestrzenny. Dla sal konferencyjnych taki układ także jest korzystny, ponieważ foyer może być dzięki temu bardziej atrakcyjny, optycznie większy i wygodniejszy. Dzięki łączeniu holi z salami foyer sal meble przeznaczone do foyer mogę jeśli nie odbywa się konferencja służyć jako meble do nieformalnych spotkań w holach budynku.

 Hole posiadają otwarcia przestrzenne na części zielone utworzone między poszczególnymi bryłami budynku. To rozwiązanie wprowadza zieleń niemalże do budynku. Przestrzenie wyposażone są w ławki, możliwe jest także do usytuowania oczko wodne. Wydzielone kameralne skwery przez duże przeszklenia łączą się z holami.

 


 
 

Parking podziemny - piwnica

 Dzięki optymalnemu układowi komunikacji w budynku projekt zakłada lokalizację 40 miejsc postojowych w garażu podziemnym czyli znacznie więcej niż określona ilość minimalna. Do miejsc postojowych prowadzi prosta wygodna pochylnia nie wymagająca skręcania i nie powodująca podczas użytkowania kolizje i zniszczeń aut użytkowników a także wykończenia ścian. Jest to najwygodniejszy z możliwych sposób wjazdu pochylnią do garażu podziemnego. Ponadto zjazd jest dobrze skomponowany z bryłą a jego lokalizacja wydaje się bardzo naturalna. 

Wielkość kondygnacji piwnicy wynika z metrażu określonego przez inwestora. Jednak w dalszych fazach projektowania na życzenie zamawiającego można ją swobodnie powiększać. Są do tego racjonalne możliwości przestrzenne.


 

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dojazdy, dojścia, zieleń

Działka 966/6, ma stanowić reprezentacyjną przestrzeń wejściową, bogatą w zieleń niską i wysoką, ławki oraz dojścia piesze i rowerowe. Zaprojektowano  reprezentacyjną komunikację pieszo-rowerową od wejścia głównego do nowo-projektowanego budynku.  W zaproponowanej koncepcji przewiduje się zachowanie wszystkich istniejących drzew na działce 966/6, a także nasadzenie nowych drzew i zieleni niskiej. Aranżacja działki 966/6 tworzy nie tylko przyjazną "zieloną" przestrzeń dla pracowników, ale również łagodzi gabaryty nowego budynku od strony ulic Wodzisławskiej i Aleja, przez co pozwala jeszcze lepiej wpisać się w istniejącą zabudowę.
 

 

Wzdłuż wjazdu głównego od strony ul. Wodzisławskiej zaprojektowano reprezentacyjną zieleń wysoka, która ma na celu zasłonięcie parkingu samochodów osobowych.

Forma nowo-projektowanego budynku tworzy pomiędzy poszczególnymi częściami nowej siedziby oddziału przestrzenie o funkcjach wejściowych lub rekreacyjnych. W przestrzeniach tych zaprojektowano zieleń wysoką i niską, dojścia pieszo-rowerowe a także ławki, aby tworzyły przyjazne obszary zachęcające do relaksu. W strefie głównego wejścia do budynku zaprojektowano parking dla rowerów. Z uwagi na to, że poziom parteru znajduje się 1m nad poziomem terenu, w strefach wejściowych do budynku przewiduje się łagodne skarpy z dojściem dla pieszych a także w okolicy głównego wejścia rampę przystosowaną dla niepełnosprawnych w formie szerokiego podjazdu, który ma być używany przez wszystkich użytkowników budynku.

 

Parkingi i miejsca postojowe

Przyjęta przez autorów koncepcja zagospodarowania terenu zakłada pozostawienie istniejącego wjazdu głównego oraz wjazdu technicznego w obecnym miejscu. Zgodnie z wytycznymi przewidziano przebudowę istniejącego parkingu na parking dla samochodów służbowych i sprzętu ciężkiego. Wszystkie zaprojektowane drogi dojazdowe do parkingu służbowego przewidują niezbędny promień skrętu dla samochodów ciężarowych. W związku z przebudową istniejącego parkingu na parking służbowy przewidziano powiększenie parkingu dla samochodów osobowych w północno-wschodniej części działki 967/6.

W przyjętej koncepcji zagospodarowania przewidziano 40 miejsc postojowych w parkingu podziemnym, co stanowi więcej niż jest to wymagane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz więcej niż wymagał tego zamawiający. Jednak gdyby potrzeby użytkowników rosły w zaproponowanej koncepcji przed projektowanym budynkiem nowej siedziby od strony wschodniej oraz południowej, na działkach 440/60 oraz 946/6 przewidziana została przestrzeń na stworzenie ewentualnych zewnętrznych miejsc parkingowych jeśli zaistnieje taka potrzeba.