DOM SUDECKI
O CECHACH ARCHITEKTURY REGIONALNEJ ZIEMI KŁODZKIEJ

projekt typowy, konkursowy
 

ROK: 2009
SUGEROWANA
LOKALIZACJA:
Powiat Kłodzki
POWIERZCHNIA: PRZED ROZBUDOWĄ: 220m2
PO ROZBUDOWIE: 280m2
FUNKCJA:

mieszkalna

przy współpracy z: DSK Projekt


 

Opis rozwiązań architektonicznych


Podstawową wytyczną przyświecającą projektowaniu domu sudeckiego było
stworzenie budynku doskonale współgrającego z regionalną chatą Ziemi Kłodzkiej nawet kiedy zostałby usytuowany bezpośrednio w jej sąsiedztwie. Obiekt ten ma na celu dalsze rozwijanie krajobrazu Sudetów. Nie ma zakrzyczeć, ani udowodnić swojej nadrzędności, jest świadomą kontynuacją architektury domów sudeckich. Przy pomocy nowych rozwiązań architektonicznych oraz środków technicznych powstał dom kontynuujący tradycję a jednocześnie dostosowany do obecnych norm i standardów.

Budynek został zaprojektowany zgodnie z zasadami tradycyjnej zabudowy
regionalnej z wprowadzeniem elementów nowoczesnej architektury. Zwarta i prosta
bryła o rzucie prostokąta w proporcjach ścian długość 1,5 szerokości, dach
dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 50 st. bezpośrednio nawiązuje do architektury regionalnej ziemi kłodzkiej. Zastosowano również typowe dla regionu okapy
i podcienia.

W wariancie podstawowym domu zaproponowano dwa podcienia szczytowe wsparte słupkami, od strony zachodniej jest podcień tarasowy służący celom rekreacyjnym a od strony wschodniej podcień wejściowy pełniący funkcje podestu-korytarza prowadzącego do wejścia budynku.

Proponowana rozbudowa jest kontynuacją (przedłużeniem) budynku podstawowego
a całość założenia to bryła o rzucie prostokąta w proporcjach ścian długość 2,5
szerokości. W części rozbudowanej szczyt budynku jednopłaszczyznowy w pionowym podziale 2,5 ściany kalenicowej. Po rozbudowie podcień wejściowy domu podstawowego staje się strefą wejścia dla obydwu budynków.

Ściany szczytowe mają tradycyjny podział i proporcje. Zastosowane materiały
elewacyjne jak i ich ułożenie nawiązuje do tradycji miejsca. W ścianach kalenicowych
zastosowano deskowane pionowe w kolorze naturalnego drewna, ściany parteru
wykończone drewnem malowane na biało w układzie poziomym desek.

Łącząc elementy architektury tradycyjnej z architekturą współczesną zastosowano w
elewacji parteru przesuwne żaluzje, które mają kilka zastosowań. Są one osłoną
(przed słońcem latem i śniegiem zimą) dużych przeszkleń jakie zostały zastosowane w budynku, przy rozsunięciu nawiązują do architektury chat sudeckich, dając wrażenie dużych połaci ścian i małych otworów okiennych.

Stosując w projektowanym domu horyzontalne przeszklenia w ścianach północnej i wschodniej, chcieliśmy wprowadzić odrobinę współczesności do architektury regionalnej. Dopuszcza się zastosowanie szprosów i elementów zasłaniających część okien (np. żaluzje 100 x100 cm) co da efekt małych tradycyjnych okien.

 

 

 

Układ funkcjonalny


Dom w podstawowej formie został zaprojektowany dla modelowej rodziny 2 + 2. Kondygnacje wyznaczają główne strefy funkcjonalne. Parter poprzez bliskość wejścia jest strefą aktywności dziennej mieszkańców, piętro to strefa nocna a piwnica jest strefą obsługującą pozostałe.

Do wejścia do domu prowadzą schody terenowe od frontu, tworzące razem z podcieniem ganek wejściowy. Po rozbudowie ganek ten będzie elementem
wspólnym łączącym dobudowaną część z podstawową.

 

 

Rozbudowa

Istnieje możliwość rozbudowy domu prowadzącej do powstania dodatkowego
jednego większego lub dwóch mniejszych lokali mieszkalnych lub użytkowych. Dom
zaspokajał będzie wtedy potrzeby rodziny wielopokoleniowej, umożliwiał wynajem
lokali turystom lub tworzył by przestrzeń dla wykonywania wolnego zawodu.

Istotnym zastosowaniem rozbudowy o część dwu lokalową jest przeznaczenie powstałych mieszkań pod krótkoterminowy wynajem. Sprzyja to rozwojowi agroturystyki i zaspokaja realne potrzeby dużej części społeczności regionu.

 

 

 

 

 

Zasady obsługi projektowanego obiektu.

Budynek posiada główne wejście i wjazd do garażu od strony północnej , gdzie
zlokalizowany jest podjazd. Główny wjazd zaprojektowany został od strony
wschodniej, tuż przy wydzielonym parkingu dla zwiedzających. Podjazd prowadzi do
wejścia do domu i do garażu. Na działce, od strony zachodniej, jest również
dodatkowy wjazd gospodarczy. Przy tym wjeździe umieszczone są podstawowe
elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania budynku takie jak śmietnik czy szambo.

W przypadku rozbudowy budynku w stronę wschodnią zaprojektowano dwa
dodatkowe miejsca postojowe

 

Materiały wykończeniowe

Kompozycja elewacji zbudowana jest w oparciu podstawowe materiały występujące
w historycznych chatach sudeckich. Pokrycie dachu – gont drewniany, ściany parteru
– drewno malowane na biało i ściany szczytowe drewno w naturalnym kolorze. Jest to bezpośrednie nawiązanie do dawnej zabudowy wiejskiej.

Widoczna też jest różniąca między ścianą parteru a podmurówką, której konstrukcja wzniesiona jest z bloczków betonowych a warstwa zewnętrzna wykonana z kamienia, parter – ściany murowane trójwarstwowe z okładziną drewnianą, ściany
kalenicowe wykonane w technologii drewnianej.

Stropy: nad garażem gęstożebrowy, nad parterem drewniany.

Konstrukcja dachu krokwiowo-jętkowa.

Budynek jest zaprojektowany jako energooszczędny. Zastosowano w nim
technologie pozwalające na obniżeniu zużycia ciepła. Są to między innymi wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – rekuperacja, możliwość zastosowania pompy ciepła z pionowymi ogniwami, stosowanie w parterze pustaków typu Porotherm, możliwość zastosowania kolektorów słonecznych na dachu budynku, zastosowanie styropianu i wełny o podwyższonych właściwościach izolacyjnych.