DOM MAZURSKI


 


projekt typowy


 

ROK: 2010
SUGEROWANA
LOKALIZACJA:
Warmia i Mazury
POWIERZCHNIA: DOM: 175m2
GARAŻ:   40m2
FUNKCJA:

mieszkalna

   


przy współpracy z: HTT Sp. z o.o.

 

Zakres obszarowy
i nawiązanie do tradycji

 

 Architektura obiektu składa się z prostych form nawiązujących do tradycyjnej architektury wiejskiej regionu Warmii i Mazur. Występuje tu jednak duże zróżnicowanie typów budynków i brak jest wyrazistych form zabudowy, które uzasadniałyby poszukiwanie odrębnych typów zabudowy dla poszczególnych niewielkich powierzchniowo podregionów. Stąd propozycja jednego typu domu z dwoma wariantami materiałowymi wykończenia ( cegła klinkierowa i jasny tynk), który może się z powodzeniem wpisywać w klimat architektoniczny i krajobrazowy Warmii i Mazur.

Podstawowe nawiązania to prosta i zwarta bryła dom, nakryta dwuspadowym dachem.

Następnym elementem nawiązującym do tradycji są naturalne materiały wykończeniowe: cegła klinkierowa, dachówka ceramiczna, drewno. Wersja tynkowana nawiązuje raczej do domów typu „kochówka”. W szczycie od strony ogrodu nad wyjściem z salonu projektuje się osłonę tarasu o słupowej konstrukcji drewnianej nawiązująca do tradycyjnie występującego na Mazurach podcienia szczytowego. Podobna konstrukcja tworzy zadaszenie łączące obydwa budynki. Jest ono powiązane z wejściowym podcieniem narożnym i podcieniem przed garażem.

Ze względu na skalę, kolorystykę i prostotę brył oraz użycie materiałów wykończeniowych charakterystycznych dla tego regionu, budynek powinien się dobrze wpisywać w otaczającą zabudowę, zieleń i krajobraz wsi . Tak zaprojektowany dom dobrze spełnia także potrzeby potencjalnego inwestora, o cechach określonych w wytycznych programu konkursu: „...rodzina o średnich dochodach i umiarkowanej zdolności kredytowej.”

 

 


  

 

Technologia i konstrukcja
 

Budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej, ze stropami gęstożebrowymi. Konstrukcja opiera się na ścianach  zewnętrznych i wewnętrznych nośnych. Rozstawy osiowe to 530 cm + 450 cm + 530 cm . Fundamenty posadowione na głębokości 110 cm poniżej poziomu terenu na gruncie rodzimym. Zaprojektowano je w postaci ław pod ścianami i stóp pod słupami. Ściany murowane warstwowe z porotermu, ocieplone styropianem z warstwą licową zewnętrzną z klinkieru (lub  wariantowo z tynku). Konstrukcja dachu domu i garażu drewniana o spadku 45o ze wstawionymi oknami dachowymi. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną na łatach drewnianych.

 


 
 

 

koncepcja zagospodarowania terenu

 

 

 

warianty układu względem działki